Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông

Xã Bàu Cạn là xã thuộc huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai, với diện tích 27 km² xã Bầu Cạn đạt mức dân số là 4.901 người và mật độ dân số là 182 người/km² (Dữ liệu năm 1999)

Hành chính xã Bàu Cạn và zipcode tương ứng

Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông bao gồm 6 thôn, gồm:

  • Thôn Bình An: 604302
  • Thôn Đoàn Kết: 604306
  • Thôn Đồng Tâm: 604301
  • Thôn Hòa Bình: 604303
  • Thôn Ia Mua: 604304
  • Thôn Tây Hồ: 604305

Bản đồ xã Bàu Cạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *