Tag Archives: hàng chính

Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

Ia Kha là một thị trấn của huyện huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Thị...

Xã Trà Đa, thành phố Pleiku

Trà Đa là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Trà Đa...

Xã Tân Sơn, thành phố Pleiku

Tân Sơn là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Tân Sơn...

Xã Ia Kênh, thành phố Pleiku

Ia Kênh là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Kênh...

Xã Gào, thành phố Pleiku

Gào là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Gào có diện tích...

Xã Diên Phú, thành phố Pleiku

Diên Phú là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Diên Phú...

Xã Chư Á, thành phố Pleiku

Chư Á là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Chư Á còn...

Xã Biển Hồ, thành phố Pleiku

Biển Hồ là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Biển Hồ...

Xã An Phú, thành phố Pleiku

An Phú là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã An Phú...

Phường Yên Thế, thành phố Pleiku

Yên Thế là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Yên Thế...