Xã A Yun, huyện Mang Yang

A Yun là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã A Yun có diện tích đạt 87,64 km², dân số là 6777 người, mật độ dân số được 77 người/km². ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính xã A Yun và Zipcode

  • Làng Đê Kjiêng: 602177
  • Làng Hiên: 602179
  • Làng Kon Brung: 602174
  • Làng Lê Bông: 602178
  • Làng Plei Atu: 602180
  • Thôn 1: 602176
  • Thôn 2: 602173
  • Thôn 5: 602172
  • Thôn 6: 602171
  • Thôn Nhơn Bông: 602175

Bản Đồ xã A Yun

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *