Xã Uar, huyện Krông Pa

Uar là một xã thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Uar có diện tích là 146,57 km², dân số đạt 3.077 người, mật độ dân số  21 người/km². ( Dữ liệu năm 2000 )

Hành Chính xã Uar và Zipcode

  • Buôn Choanh: 606156
  • Buôn Ngôl: 606155
  • Buôn Teng: 606157
  • Tổ Điểm 10: 606152
  • Tổ Điểm 11: 606153
  • Tổ Điểm 9: 606154

Bản Đồ xã Uar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *