Xã KRong, huyện Kbang

Krong là một xã thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Krong có diện tích là 312,82 km², dân số đạt 4.012 người, mật độ dân số 13 người/km².  ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính xã Krong và Zipcode

 • Làng Arong: 602792
 • Làng Đắc Chcâu: 602783
 • Làng Đak Bóc: 602782
 • Làng Đak Trâu: 602776
 • Làng Đất Đỏ: 602781
 • Làng Gút: 602788
 • Làng Hro: 602774
 • Làng Kda: 602779
 • Làng Klah: 602780
 • Làng Klếch: 602793
 • Làng Klư: 602790
 • Làng Krối: 602772
 • Làng Ló Hách: 602784
 • Làng Lur: 602791
 • Làng Pngăl: 602789
 • Làng Tăng: 602794
 • Làng Tơ Lăng 1: 602785
 • Làng Tơ Lăng 2: 602786
 • Làng Tơ Leng: 602773
 • Làng Tung: 602787
 • Làng VIar 1: 602777
 • Làng VIar 2: 602778
 • Làng Yueng: 602775
 • Thôn 2: 602795
 • Thôn 8: 602771

Bản Đồ xã Krong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *