Xã Kon Pne, huyện Kbang

Kon Pne là một xã thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Kon Pne có diện tích là 175,74 km², dân số đạt 1.067 người, mật độ dân số 6 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Kon Pne và Zipcode

  • Thôn 1: 602811
  • Thôn 2: 602812
  • Thôn 3: 602813

Bản Đồ xã Kon Pne

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *