Xã Ia Me, huyện Chư Prông

Ia Me là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Me có diện tích là 107,89 km², dân số đạt 3.615 người, mật độ dân số 34 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Ga và Zipcode

  • Làng Đe: 604388
  • Làng Kuin: 604384
  • Làng Nớt: 604382
  • Làng Quen: 604386
  • Làng Siu: 604381
  • Làng Sor: 604387
  • Thôn Xuân Me: 604383
  • Thôn Yên Me: 604385

Bản Đồ xã Ia Me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *