Xã Ia O, huyện Chư Prông

Ia O là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Ia O có diện tích là 35,98 km², dân số đạt 1.794 người, mật độ dân số 50 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia O và Zipcode

  • Làng Boòng Nga: 604375
  • Làng Grang: 604373
  • Làng Kro: 604376
  • Làng La: 604372
  • Làng Sung: 604371
  • Làng Tung: 604374

Bản Đồ xã Ia O

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *