Xã Ia Lâu, huyện Chư Prông

Ia Lâu là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Lâu có diện tích là 117,18 km², dân số đạt 4.223 người, mật độ dân số 36 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Lâu và Zipcode

 • Làng Cao băng: 604485
 • Làng Đút: 604479
 • Làng Pia 1: 604476
 • Làng Tu Cũ: 604477
 • Thôn 1: 604471
 • Thôn 2: 604472
 • Thôn 3: 604473
 • Thôn 4: 604474
 • Thôn 7: 604475
 • Thôn Bắc Thái: 604478
 • Thôn Cao Lạng: 604482
 • Thôn Đồng Tiến: 604484
 • Thôn Lủng Vân: 604480
 • Thôn Pắc Pó: 604483
 • Thôn Phố Hiến: 604481

Bản Đồ xã Ia Lâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *