Xã Hà Tây, huyện Chư Păh

Hà Tây là một xã thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Xã Hà Tây có diện tích là 222 km², dân số đạt 5.071 người. ( Dữ liệu năm 2020 )

Hành Chính xã Hà Tây và Zipcode

  • Làng Kon Bãh: 603093
  • Làng Kon Chang: 603095
  • Làng Kon Hơng Leh: 603094
  • Làng Kon Kơ Mỏ: 603099
  • Làng Kon Mãh: 603092
  • Làng Kon Pơ Nang: 603096
  • Làng Kon Sơ Bai: 603098
  • Làng Kon Sơ Lah: 603097
  • Làng Kon Sơ Lăng: 603091

Bản Đồ xã Hà Tây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *