Xã Đắk Tơ Ver, huyện Chư Păh

Đắk Tơ Ver là một xã thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk Tơ Ver có diện tích là 37 km², dân số đạt 2.403 người, mật độ dân số 64 người/km². ( Dữ liệu năm 2020 )

Hành Chính xã Đắk Tơ Ver và Zipcode

  • Làng cụm tập thể: 603086
  • Làng Hde: 603085
  • Làng Krah: 603083
  • Làng Mor: 603082
  • Làng Om: 603084
  • Làng Tuêk: 603081

Bản Đồ xã Đắk Tơ Ver

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *