Xã Hoà Phú, huyện Chư Păh

Hòa Phú là một xã thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Xã Hòa Phú có diện tích là 56,05 km², dân số đạt 4565 người, mật độ dân số 81 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Hòa Phú và Zipcode

  • Làng Bối: 603115
  • Làng Hreng: 603116
  • Làng Rơ Va: 603114
  • Thôn 1: 603117
  • Thôn 2: 603111
  • Thôn 3: 603112
  • Thôn 4: 603113

Bản Đồ xã Hòa Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *