Xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh

Chư Đăng Ya là một xã thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Xã Chư Đang Ya có diện tích là 54,19 km², dân số đạt 3.578 người, mật độ dân số 66 người/km². ( Dữ liệu năm 2019 )

Hành Chính xã Chư Đang Ya và Zipcode

  • Làng Ia Deh: 603075
  • Làng Ia Gri: 603074
  • Làng Kó: 603071
  • Làng Xoá: 603072
  • Làng Yar: 603073

Bản Đồ xã Chư Đang Ya

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *