Xã Đăk Rong, huyện Kbang

Đăk Rong là một xã thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Đăk Rong có diện tích là 341,30 km², dân số đạt 2.656 người, mật độ dân số 8 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Đăk Rong và Zipcode

 • Làng Hà Đừng 1: 602725
 • Làng Hà Đừng 2: 602726
 • Làng Kon Bông 1: 602721
 • Làng Kon Bông 2: 602722
 • Làng Kon Lanh 1: 602714
 • Làng Kon Lanh 2: 602715
 • Làng Kon Lanh Te: 602716
 • Làng Kon Lốc 1: 602723
 • Làng Kon Lốc 2: 602724
 • Làng Kon Trang 1: 602719
 • Làng Kon Trang 2: 602720
 • Làng Kon Von 1: 602717
 • Làng Kon Von 2: 602718
 • Thôn 1: 602701
 • Thôn 10: 602710
 • Thôn 11: 602711
 • Thôn 12: 602712
 • Thôn 13: 602713
 • Thôn 2: 602702
 • Thôn 3 602703
 • Thôn 4: 602704
 • Thôn 5: 602705
 • Thôn 6: 602706
 • Thôn 7: 602707
 • Thôn 8: 602708
 • Thôn 9: 602709

Bản Đồ xã Đăk Rong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *