Xã Đắk Jơ Ta, huyện Mang Yang

Đắk Jơ Ta là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk Jơ Ta có diện tích là 115.88 km², dân số đạt 2237 người, mật độ dân số 19 người/km². ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính xã Đắk Jơ Ta và Zipcode

  • Làng Bông Bim: 602330
  • Làng Đê Btơk: 602331
  • Thôn 3: 602332
  • Thôn 4:602333

Bản Đồ xã Đắk Jơ Ta

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *