Xã Đắk Dj Răng, huyện Mang Yang

Đắk Dj Răng là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk Dj Răng có diện tích là 47.28 km², dân số đạt 2907 người, mật độ dân số là 61 người/km². ( Dữ liệu năm 2000 )

Hành Chính xã Đắk Dj Răng và Zipcode

  • Làng Brếp: 602203
  • Làng Đak Boong: 602205
  • Làng Đê Gơl: 602206
  • Làng Đê Gơn: 602209
  • Làng Đê Rơn: 602208
  • Làng Đê Tuar: 602204
  • Làng Hrah: 602207
  • Thôn Linh Nham: 602201
  • Thôn Tân Phú: 602202

Bản Đồ xã Đắk Dj Răng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *