Xã Đắk Ta Ley, huyện Mang Yang

Đắk Ta Ley là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk Ta Ley có diện tích là 46.68 km², dân số đạt 2515 người,  mật độ dân số 54 người/km². ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính xã Đắk Ta Ley và Zipcode

  • Làng Chrơng 1 602352
  • Làng Chrơng 2 602353
  • Làng Đak Dwe 602354
  • Thôn Nhơn Tân 602350
  • Thôn Nhơn Thọ 602351

Bản Đồ xã Đắk Ta Ley

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *