Thị Xã An Khê, Tỉnh Gia Lai

An Khê là một thị xã phía đông tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Thị xã An Khê có diện tích là 200,65 km², dân số đạt 67.711 người và mật độ dân số ở mức 407 người/km². (Dữ liệu năm 2021)

Vị Trí Địa Lý Thị Xã An Khê

Hành Chính Thị Xã An Khê

Theo dữ liệu mới nhất của năm 2023, từ Tin Tức Gia Lai, thị xã An Khê có 11 đơn vị hành chính (5 đơn vị xã và 6 phường):

Bản Đồ Thị Xã An Khê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *