Xã Thành An, thị xã An Khê

Thành An là một xã thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.Xã Thành An có diện tích là 22,21 km², dân số đạt 3.923 người, mật độ dân số 177 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Thành An và Zipcode

  • Thôn 1: 602442
  • Thôn 2: 602443
  • Thôn 3: 602444
  • Thôn 4: 602445
  • Thôn 5: 602446

Bản Đồ xã Thành An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *