Phường An Tân, thị xã An Khê

An Tân là một phường thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Phường An Tân có diện tích là 4,57 km², dân số đạt 3.034 người, mật độ dân số 664 người/km². ( Dữ liệu năm 2003 )

Hành Chính phường An Tân và Zipcode

  • Đường Hoàng Hoa Thám: 602523
  • Đường Khu qui hoạch mới: 602524
  • Đường Ngô Mây: 602521
  • Đường Quang Trung: 602522
  • Đường Trưng Vương: 602525

Bản Đồ phường An Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *