Tag Archives: hàng chính

Phường Đống Đa, thành phố Pleiku

Đống Đa là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Đống Đa...

Phường Diên Hồng, thành phố Pleiku

Diên Hồng là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Diên Hồng...

Phường Chi Lăng, thành phố Pleiku

Chi Lăng là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Chi Lăng...

Xã Xuân An, thị xã An Khê

Xuân An là một xã thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Xã Xuân...

Xã Tú An, thị xã An Khê

Tú An là một xã thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Xã Tú...

Xã Thành An, thị xã An Khê

Thành An là một xã thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.Xã Thành An...

Xã Song An, huyện An Khê

Song An là một xã thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Xã Song...

Xã Cửu An, thị xã An Khê

Cửu An là một xã thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Xã Cửu...

Phường Tây Sơn, thị xã An Khê

Tây Sơn là một phường thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Phường Tây...

Phường Ngô Mây, thị xã An Khê

Ngô Mây là một phường thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Phường Ngô...