Tag Archives: hàng chính

Phường An Tân, thị xã An Khê

An Tân là một phường thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Phường An...

Phường An Phước, thị xã An Khê

An Phước là một phường thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Phường An...

Phường An Phú, thị xã An Khê

An Phú là một phường thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Phường An...

Phường An Bình, thị xã An Khê

An Bình là một phường thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Phường An...

Xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa

Ia Sao là một xã thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Ia...

Xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa

Ia RBol là một xã thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Ia...

Xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa

Chư Băh là một xã thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Chư...

Phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa

Sông Bờ là một phường thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Phường Sông...

Phường Hoà Bình, thị xã Ayun Pa

Hòa Bình là một phường thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Phường Hoà...

Phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa

Đoàn Kết là một phường thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Phường Đoàn...