Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông

Thăng Hưng là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Thăng Hưng có diện tích là 38 km², dân số đạt 4.813 người, mật độ dân số 127 người/km². ( Dữ liệu năm 2002 )

Hành Chính xã Thăng Hưng và Zipcode

  • Thôn 1: 604311
  • Thôn 2: 604312
  • Thôn 3: 604313
  • Thôn 4: 604314
  • Thôn 5: 604315
  • Thôn 6: 604316
  • Thôn 7: 604317

Bản Đồ xã Thăng Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *