Xã Ia Rmok, huyện Krông Pa

Ia RMok là một xã thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Ia RMok có diện tích là 149,13 km², dân số đạt 3.950 người, mật độ dân số 26 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Rmok và Zipcode

  • Buôn Bhá: 606233
  • Buôn Blái: 606238
  • Buôn Blăk: 606236
  • Buôn Dúi: 606232
  • Buôn Knia: 606239
  • Buôn Ma Dan: 606231
  • Buôn Mjao: 606234
  • Buôn Mnga: 606237
  • Buôn Siu Nông: 606240
  • Buôn ThiơL: 606235

Bản Đồ xã Ia Rmok

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *