Xã Ia Mlăh, huyện Krông Pa

Ia Mlăh là một xã thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Mlăh có diện tích là 109,25 km², dân số đạt 2.386 người, mật độ dân số 22 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Mlăh và Zipcode

  • Buôn Chính Đơn 1: 606031
  • Buôn Chính Đơn 2: 606032
  • Buôn Dù A: 606034
  • Buôn Ơi Đak: 606036
  • Buôn Ơi Jít: 606035
  • Buôn Prông: 606037
  • Thôn Hòa Mỹ: 606033
  • Xóm Kinh: 606038

Bản Đồ xã Ia Mlăh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *