Xã Ia Púch, huyện Chư Prông

Ia Púch là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Púch có diện tích là 267,46 km², dân số đạt 1.229 người, mật độ dân số đạt 5 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Púch và Zipcode

  • Làng Bih: 604455
  • Làng Chư Có: 604454
  • Làng Dyô Phung: 604452
  • Làng Gioòng: 604451
  • Làng Prang: 604453

Bản Đồ xã Ia Púch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *