Xã Ia Piơr, huyện Chư Prông

Ia Piơr là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Piơr có diện tích là 96,29 km², dân số đạt 3.908 người, mật độ dân số đạt 41 người/km². ( Dữ liệu năm 2002 )

Hành Chính xã Ia Piơr và Zipcode

 • Làng Me: 604505
 • Làng Phung: 604510
 • Thôn 5: 604501
 • Thôn 6 604502
 • Thôn 7: 604503
 • Thôn 8: 604514
 • Thôn Đoàn Kết: 604513
 • Thôn Hoàng Hạnh: 604507
 • Thôn Kỳ Giang: 604506
 • Thôn Kỳ Phong: 604504
 • Thôn Pia 1: 604508
 • Thôn Pia 2: 604509
 • Thôn Thanh Bình: 604512
 • Thôn Thanh Niên: 604511
 • Thôn Yên Bình: 604516
 • Thôn Yên Hưng: 604515

Bản Đồ xã Ia Piơr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *