Xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ

Ia Pnôn là một xã thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Pnôn có diện tích là 114,21 km², dân số đạt 3.123 người, mật độ dân số 27 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Pnôn và Zipcode

  • Làng Ba: 604051
  • Làng Bò: 604052
  • Làng Bua: 604054
  • Làng Chan: 604053
  • Làng Ten: 604055

Bản Đồ xã Ia Pnôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *