Xã Ia Nan, huyện Đức Cơ

Ia Nan là một xã thuộc huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Nan có diện tích là 90,99 km², dân số đạt 5016 người, mật độ dân số 55 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Nan và Zipcode

  • Thôn Đức Hưng: 604062
  • Thôn Ia Boong: 604070
  • Thôn Ia Chía: 604063
  • Thôn Ia Đao: 604066
  • Thôn Ia Kle: 604067
  • Thôn Ia Nhú: 604068
  • Thôn Ia Tum: 604069
  • Thôn Làng Nú: 604061
  • Thôn Làng Sơn: 604065
  • Thôn Làng Tung: 604064

Bản Đồ xã Ia Nan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *