Xã Ia Pal, huyện Chư Sê

Ia Pal là một xã thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Pal có diện tích là 22,73 km², dân số đạt 4.755 người, mật độ dân số 209 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Pal và Zipcode

  • Thị tứ Queng Thoa: 604997
  • Thôn 1: 604991
  • Thôn 2: 604992
  • Thôn 3: 604993
  • Thôn 4: 604994
  • Thôn 5: 604995
  • Thôn Queng O: 604996
  • Thôn Tân Roòng: 604999
  • Thôn Tân TúK: 604998

Bản Đồ xã Ia Pal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *