Xã Ia Ko, huyện Chư Sê

Ia Ko là một xã thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Ko có diện tích là 38,93 km², dân số đạt 3.180 người, mật độ dân số 82 người/km². ( Dữ liệu năm 2005 )

Hành Chính xã Ia Ko và Zipcode

  • Làng O Bung: 604975
  • Làng O Rưng: 604973
  • Làng Tai Glai: 604971
  • Làng Vel: 604974
  • Thôn Su r A: 604972

Bản Đồ xã Ia Ko

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *