Xã Ia Kly, huyện Chư Prông

Ia Kly là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Kly có diện tích là 22,06 km², dân số đạt 2.176 người, mật độ dân số 99 người/km². ( Dữ liệu năm 2008 )

Hành Chính xã Ia Kly và Zipcode

  • Làng Klã: 604612
  • Làng Lân: 604610
  • Làng Nú: 604613
  • Làng Pó: 604611
  • Làng Thung: 604614

Bản Đồ xã Ia Kly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *