Xã Ia Boòng, huyện Chư Prông

Ia Boòng là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Boòng có diện tích là 51,84 km², dân số đạt 4.183 người, mật độ dân số 81 người/km². ( Dữ liệu năm 2002 )

Hành Chính xã Ia Boòng và Zipcode

  • Làng Briêng: 604356
  • Làng Gà: 604353
  • Làng Sơr: 604354
  • Làng Tnao: 604355
  • Thôn Đoàn Kết: 604351
  • Thôn Ninh Hòa: 604352

Bản Đồ xã Ia Boòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *