Xã Ia Băng, huyện Chư Prông

Ia Băng là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Băng có diện tích là 39,64 km², dân số đạt 3.282 người, mật độ dân số 83 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Băng và Zipcode

  • Làng Bak: 604262
  • Làng Băng: 604265
  • Làng Klah: 604264
  • Làng Kuao: 604263
  • Làng Phun: 604261
  • Thôn Phú Mỹ: 604266
  • Thôn Phú Tân: 604268
  • Thôn Phú VInh: 604267
  • Xóm Mới: 604269

Bản Đồ xã Ia Băng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *