Xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ

Hà Tam là một xã thuộc huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Xã Hà Tam có diện tích là 96,94 km², dân số đạt 3.027 người, mật độ dân số 31 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Hà Tam và Zipcode

  • Thôn 1: 606533
  • Thôn 2: 606534
  • Thôn 3: 606535
  • Thôn 4: 606536
  • Thôn 5: 606537
  • Thôn 6: 606538

Bản Đồ xã Hà Tam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *