Xã Cư An, huyện Đắk Pơ

Cư An là một xã thuộc huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Xã Cư An có diện tích là 37,87 km², dân số đạt 5.540 người, mật độ dân số đạt 146 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Cư An và Zipcode

  • Thôn An Bình: 606550
  • Thôn An Cư: 606459
  • Thôn An Định: 606454
  • Thôn An Hòa: 606551
  • Thôn An Sơn: 606457
  • Thôn An Thuận: 606453
  • Thôn Chí Công: 606458
  • Thôn Hiệp An: 606455
  • Thôn Hiệp Phú: 606553
  • Thôn Thuận Công: 606552

Bản Đồ xã Cư An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *