Xã Đê Ar, huyện Mang Yang

Đê Ar là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã Đê Ar có diện tích là 89,13 km², dân số đạt 2201 người, mật độ dân số 25 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Đê Ar và Zipcode

  • Làng Ar Bờ Tók: 602264
  • Làng Ar Dêl: 602270
  • Làng Ar Quăi: 602269
  • Làng Ar Quát: 602266
  • Làng Ar Sek: 602263
  • Làng Ar Tờ Mănh: 602267
  • Làng Ar Trớ: 602262
  • Làng Đê Pir: 602265
  • Làng Dôch Ktu: 602268
  • Làng Đôn Hyang: 602261

Bản Đồ xã Đê Ar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *