Xã Đắk Yă, huyện Mang Yang

Đắk Yă là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk Yă có diện tích là 38.96 km², dân số đạt 3461 người, mật độ dân số 89 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Đắk Yă và Zipcode

  • Làng Đak Trốt: 602134
  • Làng Đak Yă: 602133
  • Thôn Châu Khê: 602131
  • Thôn Châu Sơn: 602132
  • Thôn Châu Thành: 602136
  • Thôn Mỹ Văn: 602135

Bản Đồ xã Đắk Yă

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *