Xã Chư Pơng, huyện Chư Sê

Chư Pơng là một xã thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xã Chư Pơng có diện tích là 39,38 km², dân số đạt 2.872 người, mật độ dân số 73 người/km². ( Dữ liệu năm 2005 )

Hành Chính xã Chư Pơng và Zipcode

  • Làng Hố Bi: 605152
  • Làng Hố Bua: 605156
  • Làng Hố Lao: 605151
  • Làng Tốt Tâu: 605150
  • Thôn Đoàn kết: 605158
  • Thôn Hố Lâm: 605155
  • Thôn Hố Lang: 605154
  • Thôn Kênh Siêu: 605153
  • Thôn Thái Hà: 605159

Bản Đồ xã Chư Pơng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *