Xã Dun, huyện Chư Sê

Dun là một xã thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xã Dun có diện tích là 19,94 km², dân số đạt 3.462 người, mật độ dân số 174 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Dun và Zipcode

  • Làng Pan: 604902
  • Thôn 2: 604893
  • Thôn 3: 604894
  • Thôn Greo Pết: 604900
  • Thôn Greo Sek: 604899
  • Thôn Ia Long: 604907
  • Thôn Queng Mép: 604896
  • Thôn Ring Răng: 604904

Bản Đồ xã Dun

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *