Xã Chư Mố, huyện Ia Pa

Chư Mố là một xã thuộc huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Chư Mố có diện tích là 161,85 km², dân số đạt 5.068 người, mật độ dân số 31 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Chư Mố và Zipcode

  • Thôn Ama Đá: 606733
  • Thôn Ama H’lăk: 606736
  • Thôn Ama Lim 1: 606734
  • Thôn Ama Lim 2: 606735
  • Thôn Chrih Brăh: 606737
  • Thôn Kdranh: 606732
  • Thôn Ơi H’briu 1: 606738
  • Thôn Ơi Hb’riu 2: 606739
  • Thôn Ơi H’trông: 606731

Bản Đồ xã Chư Mố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *