Xã Bình Giáo, huyện Chư Prông

Bình Giáo là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Bình Giáo có diện tích là 42,95 km², dân số đạt 4.581 người, mật độ dân số 107 người/km². ( Dữ liệu năm 2002 )

Hành Chính xã Bình Giáo và Zipcode

  • Làng Bàng: 604333
  • Làng Đê: 604331
  • Làng Kanh: 604334
  • Làng Mui: 604332
  • Thôn Tân Lạc: 604335
  • Thôn Thanh Bình: 604336

Bản Đồ xã Bình Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *