Thị Trấn Nhơn Hòa, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Nhơn Hòa là thị trấn của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Thị trấn Nhơn Hòa được thành lập năm 2008 với diện tích đạt 21 km², dân số đạt 10.500 người và mật độ dân số là 500 người/km². (Dữ liệu năm 2008)

Vị Trí Địa Lý Thị Trấn Nhơn Hòa

Hành Chính Thị Trấn Nhơn Hòa và Zipcode tương ứng

 • Làng HRai Dong 1: 607335
 • Làng Hrai Dong 2: 607341
 • Làng Plei D: 607342
 • Làng Plei Kia: 607338
 • Làng Plei Ky Phun: 607339
 • Làng Tong Will: 607343
 • Thôn Hòa An: 607331
 • Thôn Hòa Bình: 607333
 • Thôn Hòa Hiệp: 607332
 • Thôn Hòa Phú: 607330
 • Thôn Hòa Thắng: 607337
 • Thôn Hòa Tín: 607334
 • Thôn Plei Lao: 607340
 • Thôn Thong A: 607336

Bản Đồ Thị Trấn Nhơn Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *