Xã Chư Don, Huyện Chư Pưh

Chư Don là một xã thuộc huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Xã Chư Don có diện tích là 38,90 km², dân số đạt 1.840 người, mật độ dân số là 47 người/km². (Dữ liệu năm 2008)

Hành Chính Xã Chư Don

Xã Chư Don gồm 5 làng trực thuộc xã, bao gồm

  • Plei H Lốp
  • Pleii Thơh
  • Ga A
  • Plei Thơh Ga B
  • Plei Ngăng

Bản Đồ Xã Chư Don

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *