Phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa

Cheo Reo là một phường thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Phường Cheo Reo có diện tích là 4,42 km², dân số đạt 8.060 người, mật độ dân số 1.824 người/km². ( Dữ liệu năm 2019 )

Hành Chính phường Cheo Reo và Zipcode

  • Đường Hàm Nghị: 605379
  • Đường Ngô Quyền: 605381
  • Đường Trần Hưng Đạo: 605378
  • Tổ 1: 605371
  • Tổ 2: 605373
  • Tổ 3: 605372
  • Tổ 4: 605374
  • Tổ 5: 605375
  • Tổ 6: 605376
  • Tổ 7: 605377

Bản Đồ phường Cheo Reo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *