Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh

Nghĩa Hưng là một xã thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Xã Nghĩa Hưng có diện tích là 40 km², dân số đạt 9.412 người, mật độ dân số 235 người/km². ( Dữ liệu năm 2020 )

Hành Chính xã Nghĩa Hưng và Zipcode

 • Làng Brông: 603043
 • Làng Bui: 603042
 • Làng Ia Lũh: 603041
 • Làng Klung: 603044
 • Làng Nhiên: 603040
 • Thôn 1: 603031
 • Thôn 10: 603045
 • Thôn 11: 603046
 • Thôn 2: 603032
 • Thôn 3: 603033
 • Thôn 4: 603034
 • Thôn 5: 603035
 • Thôn 6: 603036
 • Thôn 7: 603037
 • Thôn 8: 603038
 • Thôn 9: 603039

Bản Đồ xã Nghĩa Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *