Xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ

Yang Bắc là một xã thuộc huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Xã Yang Bắc có diện tích là 62,47 km², dân số đạt 2.658 người, mật độ dân số 43 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Yang Bắc và Zipcode

 • Làng Bung Bang: 606481
 • Làng Chai: 606488
 • Làng Cho Ro Tơn 1: 606483
 • Làng Cho Ro Tơn 2: 606497
 • Làng Đak Yang: 606484
 • Làng Hven: 606482
 • Làng Jro Ktu: 606485
 • Làng Klá 1: 606489
 • Làng Klá 2: 606498
 • Làng Kleo: 606491
 • Làng Krông Ha Ra: 606493
 • Làng Krông Ktu: 606492
 • Làng Kruối: 606487
 • Làng Môn: 606490
 • Làng Yun: 606486
 • Thôn 1: 606494
 • Thôn 2: 606495
 • Thôn 3: 606496

Bản Đồ xã Yang Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *