Xã Tân An, huyện Đắk Pơ

Tân An là một xã thuộc huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Xã Tân An có diện tích là 26,54 km², dân số đạt 10.371 người, mật độ dân số 391 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Tân An và Zipcode

 • Thôn Tân Bình: 606432
 • Thôn Tân Định: 606437
 • Thôn Tân Hiệp: 606435
 • Thôn Tân Hòa: 606441
 • Thôn Tân Hội: 606436
 • Thôn Tân Lập: 606444
 • Thôn Tân Phong: 606442
 • Thôn Tân Sơn: 606438
 • Thôn Tân Thành: 606440
 • Thôn Tân Thiện: 606443
 • Thôn Tân Thuận: 606439
 • Thôn Tân Tụ: 606433
 • Thôn Tư Lương: 606434

Bản Đồ xã Tân An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *