Xã Lơ Pang, huyện Mang Yang

Lơ Pang là một xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Xã Lơ Pang có diện tích là 166,26 km², dân số đạt 5.527 người, mật độ dân số 33 người/km².( Dữ liệu năm 2019 )

Hành Chính xã Lơ Pang và Zipcode

  • Làng A Lao: 602228
  • Làng Blên: 602224
  • Làng Bxâu: 602225
  • Làng Chừp: 602221
  • Làng Đak Lã: 602227
  • Làng Hlim: 602222
  • Làng Róh: 602223
  • Làng Tơ Răh: 602226

Bản Đồ xã Lơ Pang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *