Xã Ia Sao, huyện Ia Grai

Ia Sao là một xã thuộc huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Sao có diện tích là 37,01 km², dân số đạt 7.874 người, mật độ dân số 213 người/km². ( Dữ lệu năm 2006 )

Hành Chính xã Ia Sao và Zipcode

 • Làng Dút 1: 603456
 • Làng Dút 2: 603457
 • Làng Jét: 603461
 • Làng Nang: 603462
 • Làng Nú: 603458
 • Làng Ó: 603460
 • Làng Tốt: 603464
 • Làng Yang: 603459
 • Thôn Chư Hậu: 5 603452
 • Thôn Đức Tân: 603455
 • Thôn Đức Thành: 603466
 • Thôn Tân An: 603453
 • Thôn Tân Bình: 603465
 • Thôn Tân Hòa: 603454
 • Thôn Tân Lập: 603463
 • Thôn Tân Sơn: 603467

Bản Đồ xã Ia Sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *